Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Infermera d'unitat d'hospitalització

Funcions: cures d'infermeria a pacients hospitalitzats

Requisits: títol oficial. Es valorarà experiència, tot i que no és imprescindible.
Torn: torns diversos.
Jornada setmanal: parcial (30 hores).
Tipus de contracte: suplències (1 any) amb possibilitat de contracte indefinit.