Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

2A JORNADA SOBRE PATOLOGIA DE L'EMBARÀS

Obesitat i embaràs / Prematuritat

programa 2a jornada patologia embaràs
incubadora

La 2a Jornada sobre Patologia de l'Embaràs de l'Hospital de Barcelona es va centrar en dos temes:

Obesitat i embaràs, amb una taula rodona on es van abordar aspectes mèdics, de prevenció, nutricionals i psicològics de l'embarassada obesa.

Part prematur, amb la discusió de diferents experts sobre la problemàtica del nen prematur, variabilitat de la pràctica clínica en el cas d'amenaça de prematuritat i morbilitat del prematur tardà, entre altres temes.