Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Serveis complementaris

L'SCA (Serveis Complementaris a l'Assistència) és un servei on totes les persones assegurades i sòcies disposen d'un professional del treball social que els oferirà informació, orientació i assessorament de recursos externs per garantir una atenció integral, vetllant pel seu benestar.

Quan se sol·licita orientació per obtenir recursos de suport, la treballadora social del servei realitza una valoració social de la demanda per poder oferir els recursos més adequats a les seves necessitats.

Entre un ampli ventall de proveïdors de serveis, l'SCA selecciona els que ofereixen un servei de més qualitat, a preus adequats, i els posa a disposició de les persones assegurades i sòcies, valorant-ne el grau de satisfacció per aconseguir una millora contínua de l'atenció.

foto-sca
Contacte

Serveis Complementaris a l'Assistència

Oficina de l'SCA al vestíbul de l'Hospital de Barcelona
Tel: 93 254 24 50 (extensió 2450 si es troba a l'Hospital de Barcelona)
sca@scias.com