Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Política de qualitat

La missió de l'Hospital de Barcelona és atendre els assegurats d'Assistència Sanitària i els metges que aquests han triat lliurement, en règim d'hospitalització, urgències o cirurgia ambulatòria, amb eficiència, optimitzant els resultats assistencials, a un cost sostenible i perseguint la satisfacció de l'usuari, seguint un sistema de millora de la qualitat.

La millora continuada de la qualitat assistencial és un compromís de l’organització amb els seus usuaris (socis i propietaris de la institució). Entenem la qualitat com l’esforç constant en seguretat i millora, amb els pacients i llurs familiars, les seves necessitats i expectatives, com a objectius principals, i recolzada en el compromís dels professionals, en una organització eficaç i en un sistema de gestió eficient.

Control i prevenció dels principals riscos
 • Infecció hospitalària
 • Errors de medicació
 • Profilaxi de la trombosi Venosa profunda i del Tromboembolisme pulmonar
 • Úlceres per pressió
 • Caigudes
 • Risc quirúrgic
Normalització de procediments
 • Protocols
 • Vies clíniques
 • Procediments d’infermeria
 • Circuits organitzatius
 • Adequació en l’ús dels recursos
 • Aplicació del Consentiment Informat
Cost per processos
Avaluació del grau de satisfacció
 • Enquestes de satisfacció a l’alta
 • Atenció a les reclamacions
Comissions Clíniques
 • Comissió de Qualitat i Seguretat Clínica
 • Comissió d’Infeccions
 • Comissió de Mortalitat
 • Comissió de Nutrició
 • Comissió de Farmàcia
 • Comissió de Documentació Clínica
 • Comissió d’Ètica
 • Comissió de Transfusions
 • Comissió de Teixits
 • Comissió de Seguretat i Salut
 • Comissió de Docència
Plans específics dels serveis clínics i unitats d'hospitalització
Serveis amb certificació ISO 9001:2015
 • Servei de restauració (cuina i cafeteria).
 • Àrea d’atenció al client (recepció, atenció telefònica, serveis complementaris a l’assistència, admissions urgents i programades, caixa, botiga, departament social).
 • Bugaderia.
 • Prevenció.
 • Neteja.
 • Magatzem.
 • Esterilització.