Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ingrés i Documentació

Benvinguda

Tota l'organització, la tecnologia i el confort de l'Hospital de Barcelona han estat dissenyats per oferir el màxim benestar a pacients i familiars durant la seva estada.

També disposa de tots els recursos tècnics i científics necessaris per al tractament de les malalties, així com un equip preparat per atendre els pacients amb la màxima professionalitat i amb el tracte més humà.

Servei d'admissions

A la planta baixa de l'Hospital de Barcelona s'ubica el Servei d'Admissions, on podrà dirigir-se si necessita formalitzar qualsevol tràmit administratiu.

En obtenir l'alta mèdica, i abans de deixar l'hospital, haurà de passar per les seves dependències per tacar el procés administratiu iniciat amb l'ingrés.

Dilluns a Divendres:
De 7:00 a 21:15

Dissabtes:
De 7:15 a 18:00

Diumenges:
De 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00

Telèfon:
932 542 436

El responsable de l'atenció mèdica que rebrà durant el seu ingrés a l'hospital és el seu metge. En la seva figura se centralitzarà tota la informació referent a la seva malaltia i evolució.

L'Hospital de Barcelona disposa d'un ampli equip sanitari que, sota la coordinació del seu metge, participarà de forma activa en el seu tractament.

A la unitat d'hospitalització, un equip d'infermeria s'encarrega d'organitzar la seva atenció sanitària, d'acord amb el tractament fixat pel seu metge.

Pot dirigir-se a la supervisora de la unitat per a qualsevol gestió o consulta que vulgui fer.

A la planta baixa de l'Hospital de Barcelona s'ubica el Servei d'Admissions, on podrà dirigir-se si necessita formalitzar qualsevol tràmit administratiu.

En obtenir l'alta mèdica, i abans de deixar l'hospital, haurà de passar per les seves dependències per tancar el procés administratiu iniciat amb l'ingrés i liquidar les factures corresponents per despeses extres.

Podeu adreçar-vos al Servei de Documentació Clínica i Arxiu per sol·licitar qualsevol informació sobre la vostra història clínica i per exercir els vostres drets sobre les dades personals que custodia l'Hospital de Barcelona.

Telèfon: 93 254 24 00 (extensió 1275)

arxiu@scias.com

L'hospital disposa a la planta baixa d'una Cafeteria Restaurant. L'horari d'atenció al públic és de 7:30 a 22:30.

Els horaris de servei dels menjars són els següents:

Esmorzar: 7:30 a 10:00

Dinar: 13:15 a 15:30

Sopar: 20:00 a 22:00

Al vestíbul hi trobarà una botiga de diaris, revistes, regals i material sanitari, que podem subministrar-li a l'habitació previ pagament de la comanda.

Drets i deures del pacient

Preguntes més habituals sobre drets i deures dels pacients:

La capacitat dels pacients per prendre decisions relacionades amb la seva malaltia és un dret reconegut per la legislació espanyola i europea. Aquesta capacitat s'expressa millor si s'ha produït prèviament una informació verídica sobre la malaltia, el pronòstic i les possibilitats terapèutiques.

Per incorporar, sempre que sigui possible, les preferències dels pacients en el pla d'actuació terapèutica i tenint en compte els coneixements científics, la legislació vigent i el Codi Ètic de la institució, al personal sanitari que li proporcionarà el tractament li resulta necessari conèixer quines són aquestes preferències, que es poden plasmar en un document (Document de Voluntats Anticipades) o bé delegar aquesta potestat de decidir en una tercera persona de la seva confiança.

Els seus metges li donaran informació i consell sobre el seu tractament. Vostè té el dret de decidir. Pot acceptar el que li proposen; però pot dir que no a qualsevol tractament que no desitgi, encara que aquest tractament pogués prolongar la seva vida.

El metge l'informarà de la seva situació i de la utilitat i riscs de les opcions, de vegades diverses, que li presenta; però no decidirà per vostè si vostè no li ho demana. Haurà de tenir en compte les decisions i preferències que vostè manifesti.

Si no és possible que vostè prengui decisions sobre el seu tractament, el seu metge demanarà a la seva família o amistats més íntimes que l'ajudin a decidir el millor per a vostè; però resulta molt oportú aleshores conèixer què prefereix i què rebutja i, per tant, pot ser útil que vostè ho hagi expressat prèviament. Per això existeix la possibilitat de confeccionar documents de voluntats anticipades en què, a més, pot decidir qui vol que parli per vostè.

Vostè mateix/a pot fer-ho. La legislació actual estableix que es formalitzi davant de notari o bé davant de tres testimonis. Qualsevol document que vostè redacti es tindrà en compte per decidir, fins i tot quan es tracti de la seva voluntat expressada oralment.

Pot renovar el document periòdicament, o completar-lo, o canviar-lo. Sobretot li ho aconsellem si coneix o preveu alguna circumstància nova en concret que sigui precís especificar.