Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

3a JORNADA SOBRE PATOLOGIA DE L'EMBARÀS

protozoo toxoplasmosi

La 3a Jornada sobre Patologia de l'Embaràs, estructurada en dues taules rodones, va abordar les diferents infeccions que poden poden afectar les embarassades, repercussions que poden tenir sobre el fetus, aspectes del cribratge en reproducció assistida i vacunes de què es disposa contra elles.