Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

La 8a jornada sobre cirurgia ortopèdica i traumatologia reuneix més de 70 participants

10/06/2024 - 16:44

Experts traumatòlegs van analitzar el maneig de la inestabilitat de turmell el 10 de maig passat a l'Hospital de Barcelona. Tots els assistents van valorar positivament el nivell alt dels ponents i l'interès dels temes proposats.

Especialistes durant la 8a Jornada de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

La jornada, de caràcter multidisciplinari i adreçada a professionals de la traumatologia, la radiologia, la podologia, la reumatologia, la medicina de l'esport, la rehabilitació, la fisioteràpia o la infermeria, va reunir especialistes de prestigi per abordar els aspectes més actuals sobre la inestabilitat de turmell, tant la lateral com la medial, sindesmosi, subastragalina i patologies associades.

La 8a edició de la jornada sobre cirurgia ortopèdica i traumatologia va recollir el testimoni de les edicions anteriors –dedicades a inestabilitats carpianes, fractures d'espatlla, colze traumàtic, infecció periprotètica, fractures de la tíbia, artroplàstia de genoll i fractura osteoporòtica vertebral– i forma part del programa docent del centre, pensat per a la promoció de la salut i l’actualització del coneixement mèdic.

Els registres d’inscripció i assistència, amb més de 70 participants, mostren l’interès del tema escollit i afermen una iniciativa programada atenent a les necessitats dels equips mèdics del centre i dels facultatius del quadre mèdic d’Assistència Sanitària.