Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"La cirurgia guiada amb fluorescència evita complicacions"

28/04/2023 - 12:38

"Cirurgia guiada per fluoresceïna, una nova tècnica a quiròfan", a càrrec del Dr. Ramon Charco, especialista en cirurgia hepatobiliar i transplantament hepàtic i metge d’Assistència Sanitària.

Dr. Ramon Charco

El programa docent de l'Hospital de Barcelona prossegueix al llarg del curs. El passat 17 d'abril va acollir en el seu cicle "Sessions de dilluns" al Dr. Ramon Charco, especialista en cirurgia hepatobiliar de reconegut prestigi que va abordar com a tema a tractar la cirurgia guiada per fluorosceïna.

El càncer hepàtic és el sisè tipus de càncer més diagnosticat al món, amb més de 900.000 casos nous cada any, més de 6.500 dels quals a Espanya. Expliqui’ns breument en què consisteix la malaltia.

El càncer hepàtic primari (hepatocarcinoma i colangiocarcinoma) son dos tipus de càncer que tenen associada una cirrosi o una hepatopatia crònica en la gran majoria de casos. El tractament principalment es la resecció quirúrgica o el trasplantament de fetge.  Més freqüents que els tumors primaris són les metàstasis hepàtiques, principalment les del càncer colorectal. Las cèl·lules del tumor primari (còlon, estómac, etc.) s’escampen al fetge i creixen. El tractament sol ser cirurgia amb combinació amb quimioteràpia.

La cirurgia és avui el procediment més habitual i efectiu per al tractament del càncer de fetge. Existeixen diverses tècniques, més o menys indicades en funció del pacient, el tipus de tumor, etc. Recentment, nous estudis i la recerca científica han permès utilitzar la fluoresceïna sòdica per millorar la detecció de les cèl·lules tumorals i garantir l’èxit de la resecció. Què suposa a la pràctica aquest avenç?

Una millora en la detecció i visualització de les lesions hepàtiques. També ajuda a garantir un marge quirúrgic de seguretat lliure de tumor.

El verd d’indocianina és el gran protagonista de la cirurgia guiada per fluoresceïna. Digui’ns què és, com funciona, si suposa alguna contraindicació i com s’elimina després d’executar la tècnica.

És un colorant que se sol administrar per via intravenosa, però que també es pot injectar directament a la via biliar. Té la propietat que s’uneix a les proteïnes plasmàtiques i s’excreta exclusivament per la via biliar. El teixit tumoral que té una excreció patològica del sistema biliar reté el verd. Quan s’il·lumina amb llum de longitud d’ona propera, l’infraroig emet fluorescència. Pot tenir al·lèrgia creuada amb el iode i no s’administrarà a malats amb malalties de la tiroide.

El bloc quirúrgic de l’Hospital de Barcelona ha estat renovat en els darrers anys amb voluntat d’actualitzar-ne l’estructura i l’equipament i garantir la millor atenció als pacients amb un entorn adequat al nivell dels cirurgians que hi operen. Com valoraria els canvis? Quins resultats s’hi han obtingut amb la cirurgia guiada per fluoresceïna?

La cirurgia guiada amb fluorescència és un eina àmpliament utilitzada en l’àmbit de la cirurgia gastrointestinal, cirurgia de la glàndula paratiroides, cirurgia toràcica, urologia i, evidentment, la cirurgia hepatobiliar. L’aplicació de la fluorescència és fer una cirurgia moderna que evita complicacions.

El vast coneixement de què disposen els experts és diferent –evidentment, molt més ampli– del dels pacients, que, en un moment crític de la seva vida, poden tenir dificultats per assimilar el que se’ls vol transmetre. De forma sintètica, què diria a les persones que afronten un diagnòstic de càncer hepàtic i passaran pel quiròfan?

Que el tractament que els donarà millor probabilitat de curació és la cirurgia, en la majoria de casos en combinació amb quimioteràpia.