Exploracions complementàries

Al servei d'Exploracions Complementàries es realitzen aquelles tècniques diagnòstiques i terapèutiques integrades en les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital de Barcelona.