Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exploracions complementàries

Al servei d'Exploracions Complementàries es realitzen aquelles tècniques diagnòstiques i terapèutiques integrades en les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital de Barcelona.