Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Finalització del curs de traumatologia, un compromís ferm amb la formació contínua

11/12/2023 - 16:52

Culmina amb èxit el curs d’especialitat adreçat al personal d'infermeria, una iniciativa interna que proporciona un marc sòlid de formació enfocada a la capacitació.

Personal sanitari prenent notes en una sessió de formació.

L’Hospital de Barcelona ha celebrat aquest mes de novembre l’última cita del seu curs de traumatologia dissenyat específicament per al personal d’infermeria. Amb una sessió sobre noves tendències en artroplàstia, ha conclòs un programa que, durant dos anys d’activitats mensuals especialitzades, ha consolidat el compromís del centre amb l'educació contínua i el desenvolupament professional del personal.

Des del començament, la iniciativa ha rebut una acollida excepcional, amb un ampli seguiment per part de les infermeres del centre . La qualitat de les sessions s’ha vist impulsada per la presència d'experts ponents, que han compartit els seus coneixements i experiències en traumatologia.

El projecte ha enfortit les habilitats i els coneixements del personal d'infermeria en traumatologia i ha contribuït a fomentar un ambient d'aprenentatge col·laboratiu. La satisfacció pels resultats obtinguts posa de relleu que la formació continuada és fonamental per oferir una atenció de qualitat.