Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informació per al pacient ingressat

La botiga de la planta baixa pot servir-li articles a l'habitació. Pot consultar les condicions en aquest document:

botiga-lliurament-habitacio-web.pdf

Els Serveis Complementaris a l'Assistència tenen com a objectiu ajudar els pacients i les seves famílies més enllà de l'atenció sanitària:

sca.pdf