Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Es renoven les àrees d’urgències i admissions

14/06/2022 - 13:10

Més enllà de renovar els espais, amb la recent intervenció a Urgències i Admissions, l’Hospital de Barcelona ha reorganitzat i reestructurat aquestes àrees per oferir un servei adequat a les necessitats actuals de les persones usuàries. Així, s’ha creat un circuit ràpid per a pacients amb patologies de baixa complexitat que redueix els temps d’espera i evita la demora en l’atenció als greus.

Taulell de l'Àrea d'Admissions

En l’àmbit de l’atenció, s’ha proveït un espai per a cada tipus de cura i necessitat, amb les particularitats per tractar cada patologia amb la millor eficiència. Organitzativament, s’han unificat les admissions d’urgències amb les dels pacients d’ingrés programat per augmentar l’eficiència durant moments de molta demanda. També les sales d’espera s’han reorganitzat, desdoblant-les per separar pacients que esperen a passar per la infermera de triatge dels que ja s’han sotmès a les proves necessàries i n’esperen els resultats. Aquest nou sistema, junt amb la instal·lació de pantalles informatives que avisen pacients i familiars amb un codi alfanumèric, ajuden a preservar la confidencialitat.

Des del punt de vista estètic, la intervenció ha servit per implantar un disseny modern i funcional, en línia amb les tendències actuals. Es tracta de la nova imatge de l’Hospital de Barcelona, que segueix l’estil de les reformes dutes a terme en els últims anys a la planta maternoinfantil, el Servei d’Oncologia, el bloc quirúrgic, exploracions i esterilització, entre d’altres.