Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

El temps, un factor crític en l’ictus

20/11/2023 - 15:41

Amb motiu del Dia Mundial de l’Ictus, el Dr. Gustavo Torres, neuròleg de l’Hospital de Barcelona, descriu la malaltia, els seus símptomes i tractament i recorda la importància d’evitar els factors de risc.

Esquema de l'afectació d'un ictus en el cervell humà

Amb motiu del Dia Mundial de l'Ictus, que es va celebrar el passat 29 d'octubre, el Dr. Gustavo Torres, neuròleg de l’Hospital de Barcelona, ens proporciona informació vital sobre aquesta malaltia i la seva prevenció.

L'ictus, conegut també com a accident cerebrovascular (ACV) o infart cerebral, és una condició mèdica greu que es produeix quan es dona una interrupció en el flux sanguini cap al cervell. Aquesta interrupció pot ser causada per l'obstrucció d'una artèria (ictus isquèmic) o per la ruptura d'una artèria (ictus hemorràgic). Els dos tipus d'ictus poden tenir conseqüències devastadores i requereixen atenció mèdica immediata.

Els factors de risc per a l'ictus inclouen la hipertensió arterial, la diabetis, el tabaquisme, l'obesitat i l'edat avançada, però també hi ha factors genètics que poden augmentar la predisposició a patir un ictus.

Els símptomes de l'ictus varien segons la part del cervell afectada, però sovint inclouen la pèrdua sobtada de sensació o força en un costat del cos, dificultats per parlar o entendre el llenguatge, problemes de visió i una severa inestabilitat en caminar.

És crucial buscar ajuda mèdica immediatament davant la sospita que algú està experimentant un ictus, ja que el temps és un factor crític. El tractament precoç pot ajudar a limitar el dany cerebral i millorar les possibilitats de recuperació. Els mètodes de tractament poden incloure l'administració de medicaments antitrombòtics intravenosos o la trombectomia mecànica per eliminar el trombe dels vasos sanguinis en fase aguda o l’establiment de medicació anticoagulant o antiagregant per prevenir nous esdeveniments segons la causa, així com la rehabilitació per ajudar les persones a recuperar les habilitats perdudes.

La prevenció i la ràpida acció són claus en la lluita contra l'ictus. És, per tant, essencial conèixer els factors de risc i els símptomes de l'ictus i buscar ajuda immediata en cas de sospita. La consciència i l'educació són essencials per reduir l'impacte d'aquesta malaltia en la nostra comunitat.