Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Analitzem els conflictes entre els valors en joc en l'assistència sanitària"

02/06/2023 - 14:12

El Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital de Barcelona reflexiona sobre la seva tasca diària després de la seva participació en el cicle "Sessions de Dilluns".

Encaixada de mans entre professionals de la salut

Tot i que el nom és força descriptiu, podeu explicar breument què és i quan es va crear el Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital de Barcelona?

El Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital de Barcelona es va crear l’any 1996 com a òrgan assessor de la direcció del centre en temes relacionats amb els conflictes i dilemes ètics que es presenten entre professionals sanitaris, entre professionals i pacients o entre la organització i els pacients.

En una organització que funciona com un engranatge i el principal objectiu compartit és resoldre els problemes de salut de les persones ateses, quines són les funcions concretes del Comitè? Es desenvolupa una tasca consultiva o també executiva? Us demanen consell o actueu a iniciativa pròpia? Podeu posar un exemple habitual que abordeu en el dia a dia?

El comitè d’ètica assistencial té una funció consultiva, mai executiva, i la seva funció principal és, sobretot, la formació del personal en temes d’interès ètic, que sovint es concreta en l’elaboració de protocols i polítiques d’actuació. A més, també proporciona consell en la resolució de conflictes i dilemes ètics. Bons exemples de la tasca que es duu a terme són l’elaboració de la política de confidencialitat de l’Hospital de Barcelona o la redacció de consentiments informats.

Durant la pandèmia s’han succeït les situacions en què s’ha apel·lat a l’ètica dels professionals de la salut. Ha estat un moment en què la vostra tasca ha adquirit un protagonisme en ocasions menystingut? Des del vostre punt de vista, quina valoració feu de la gestió de la pandèmia? Quins aprenentatges en destacaríeu?

Es va elaborar un protocol d’actuació per afrontar la presa de decisions en l’assignació de recursos. Un cop passat el primer moment, es va analitzar l’actuació dels professionals de tots els departaments involucrats. Es va conformar un espai de reconeixement on els treballadors van expressar les situacions viscudes durant la pandèmia, l’esgotament laboral, etc. Es van succeir les reunions amb infermeria d’unitats COVID-19, el Servei de Medicina Interna, el Servei de Farmàcia i el personal de neteja, entre d’altres.

Deontologia i ètica assistencial de vegades es confonen. Quines són les diferències? Podríem dir que el comitè actua com a Defensor dels Drets dels Pacients?

La deontologia és l’obligació dels professionals envers els pacients, mentre que la Bioètica dialoga, analitza i reflexiona sobre els conflictes que es poden generar entre els valors que estan en joc en la assistència sanitària. Si bé el Defensor dels Drets dels Pacients té un contacte directe amb ells, no és el cas del comitè d’ètica, que no és un servei d’assistència directa als usuaris, sinó un servei d’assessorament.