Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ASSET reconeix i incorpora el talent de SCIAS Hospital de Barcelona

20/09/2023 - 13:45

Marta Sans, directora econòmica i financera, és nomenada membre de la junta de govern de l’Associació Espanyola de Financers d’Empresa, a més de formar part de la seva comissió de working capital.

Marta Sans

La directora econòmica i financera de SCIAS Hospital de Barcelona, Marta Sans, s’ha incorporat a la junta de govern d’ASSET, l’Associació Espanyola de Financers d’Empresa, organització que desenvolupa activitats en el camp formatiu, anàlisi i estudi i networking per permetre als directius intercanviar experiències i actualitzar-se constantment en el terreny professional.

Com a entitat del món cooperatiu i de l’economia social, SCIAS Hospital de Barcelona té unes característiques que la fan única i, en part, és per aquesta raó que els seus equips destaquen pel nivell de coneixement en les seves diverses àrees d’expertesa. En aquest cas concret, Marta Sans compta amb una àmplia trajectòria en posicions financeres i a les responsabilitats a SCIAS Hospital de Barcelona suma el càrrec de gerent econòmica de Gravida. Presideix la comissió economicofiscal de l’ACES, participa en la comissió fiscal de PIMEC i és membre de la comissió de working capital d’ASSET.