Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Entra en funcionament la reforma de la Unitat de Cures Intensives (UCI)

18/10/2022 - 12:32

En línia amb altres actuacions recents dutes a terme a l’edifici de l’Hospital de Barcelona, la Unitat de Cures Intensives ha estat objecte d’una intervenció destinada a permetre una millor atenció a les persones ingressades. En aquest cas, s’han redistribuït els espais i eliminat obstacles estructurals que no permetien una visió completa des del punt de control d’infermeria. Així, es permet que el personal que diàriament hi desenvolupa la seva tasca assistencial accedeixi de forma més directa a cada pacient, tant per contacte visual com en els casos de desplaçaments dins de l’àrea.

Control de enfermería UCI

La introducció d’una arquitectura més oberta ha estat també un punt de millora important pel fet que permet una major entrada de llum natural, un factor que incideix de forma decisiva en la salut i en la sensació de benestar de les persones, però també en l’eficiència del personal. En la línia del disseny biofílic, aquesta tendència humanitza i naturalitza les àrees sanitàries, fent possible una experiència al més agradable possible.

Alhora, la intervenció ha servit per millorar diverses zones de treball i també l’àrea de descans del personal, necessàries per garantir que l’equip mèdic i d’infermeria pugui exercir en les condicions més idònies les 24 hores del dia.