Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"L'endoscòpia digestiva constitueix la principal eina diagnòstica i terapèutica dels digestòlegs"

16/05/2022 - 15:22

Aplicacions terapèutiques de l'endoscòpia digestiva avançada, a càrrec del Dr. Carlos Guarner Argente.

Dr. Carlos Guarner Argente

El programa docent de l'Hospital de Barcelona va comptar el 28 de febrer passat amb la participació del Dr. Carlos Guarner Argente, reconegut digestòleg director de la unitat d'endoscòpia digestiva del Servei de Patologia Digestiva de l'Hospital de Sant Pau i metge d'Assistència Sanitària. A continuació, algunes preguntes i respostes rellevants al voltant del tema tractat a la seva presentació.

Què és l'endoscòpia digestiva com a tècnica estesa en la pràctica mèdica?

L'endoscòpia digestiva és l'exploració del tub digestiu i actualment constitueix la principal eina diagnòstica i terapèutica dels digestòlegs per poder detectar i tractar molts dels problemes del tracte digestiu. La seva efectivitat és màxima si se seleccionen correctament els pacients i les indicacions.

Quines són, avui dia, les principals aplicacions terapèutiques de l'endoscòpia digestiva?

Els avenços de l'endoscòpia en els darrers anys han estat ràpids i importants, per això a la sessió ens hem volgut centrar en les tècniques més complexes i noves, que potser encara no són tan conegudes pels metges no digestòlegs. Ens hem centrat en el maneig de patologies d'esòfag, estómac i intestí. Per exemple, hem revisat la resecció endoscòpica de pòlips de grans dimensions, que es pot abordar amb la resecció mucosa endoscòpica o amb la dissecció submucosa endoscòpica. Aquestes tècniques permeten extirpar lesions que fins fa pocs anys requerien cirurgia.

Més concretament, quines altres aplicacions destaquen en l'endoscòpia esofàgica?

El tractament de l'esòfag de Barrett va centrar part de la sessió. És una patologia relativament freqüent relacionada amb el reflux esofàgic i que pot comportar la progressió a displàsia o càncer esofàgic; en aquests darrers casos apliquem tractament amb resecció o ablació. També vam parlar del tractament endoscòpic de l'acalàsia, que fem a Catalunya des del 2016 utilitzant la tècnica POEM i amb molt bons resultats, equiparables als de la cirurgia tradicional però de manera molt menys invasiva. Variacions d'aquesta tècnica les podem aplicar al maneig de diverticles esofàgics, el diverticle de Zenker o la gastroparèsia.

Què més destacaria de la presentació sobre les aplicacions terapèutiques de l'endoscòpia digestiva avançada?

Finalment, vam analitzar el maneig de complicacions que es produeixen algunes vegades durant l'endoscòpia o cirurgia. D'una banda, vam veure els avenços en la tècnica endoscòpica per al maneig de perforacions intestinals, per a les quals els clips endoscòpics o els clips tipus Ovesco ens permeten evitar la cirurgia a la majoria de situacions. Per altra banda, vam abordar el maneig de les fallides de la sutura quirúrgica mitjançant teràpia de buit amb esponges.

Els avenços en la tecnologia obren un extens camí per recórrer al camp de l'endoscòpia digestiva. Què creu que veurem en els propers anys?

Tot i els avenços, tenim limitacions en els materials i dissenys dels endoscopis que encara suposen certes restriccions, però no hi ha dubte que els propers anys ens portaran destacades innovacions. Les millores se centraran no tant en les preparacions que els pacients fan abans de l'exploració com en la resolució de situacions que per ara no tenen alternatives més enllà d'una cirurgia tradicional força invasiva.