Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

L’Hospital de Barcelona desplega l’atenció mèdica amb el servei d’hospitalització domiciliària

22/11/2023 - 17:02

El nou servei presta assistència mèdica activa a pacients a casa seva per a condicions que, altrament, requeririen hospitalització. L'enfocament busca millorar la qualitat de vida dels pacients i agilitzar processos aguts o altes precoces.

Pacient atès en hospitalització domiciliària

L'Hospital de Barcelona ha fet un pas significatiu en l'evolució de l'atenció mèdica amb el llançament del nou servei d'hospitalització domiciliària (HDOM), en funcionament des d’inicis d’aquest mes de novembre. Aquest programa busca proporcionar un tractament actiu a pacients en la comoditat de casa seva, atenent condicions que, altrament, requeririen tractaments i cures hospitalàries més intensives.

HDOM és una modalitat assistencial que permet als professionals sanitaris brindar atenció mèdica activa als pacients al seu domicili durant un període determinat. Aquesta iniciativa està dissenyada per atendre processos aguts o altes precoces, tant mèdiques com quirúrgiques, per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients i el seu entorn familiar i social.

Com funciona?

La identificació de pacients aptes per a HDOM es pot fer des de l'àrea d'urgències o una unitat d'hospitalització. L'equip mèdic avaluarà els criteris d'inclusió i, si es compleixen, el pacient ingressarà al programa. Durant les primeres 24/48 hores, el personal mèdic i d'infermeria realitzarà la primera visita al domicili, assegurant un seguiment continu amb almenys una visita diària.

Un cop completat el tractament, es proporciona un informe d'alta hospitalària, garantint-se una transició fluida de l'atenció hospitalària a l'entorn domiciliari.

Quines condicions cal complir?

Per beneficiar-se d'HDOM, els pacients han de complir certs requisits, com ara tenir un criteri d'ingrés hospitalari, un diagnòstic establert, estabilitat i evolució favorable en el temps d'estada a urgències, presència de comorbilitat descompensada i ser més grans de 16 anys, entre d'altres condicionants. En certes situacions, com l'incompliment d'algun dels criteris d'exclusió, la disminució del nivell de consciència, les complicacions cardiovasculars o la insuficiència respiratòria moderada-greu, entre d'altres, es desestima l'entrada a HDOM.

Serveis i recursos terapèutics de HDOM

A més d'un equip experimentat de professionals sanitaris, HDOM ofereix una àmplia gamma de recursos terapèutics, incloent-hi oxigen i aerosolteràpia, bombes de perfusió, cures amb VAC-SNAP-PICO, transfusions d'hematies, recanvi de sondes i cànules i drenatges quirúrgics, entre d'altres , per garantir una atenció integral i personalitzada.

Amb el llançament d'HDOM, l'Hospital de Barcelona reafirma el compromís amb la innovació i la millora contínua en l'atenció mèdica, proporcionant solucions més flexibles i centrades en el pacient. Com mostren experiències similars en funcionament, aquest servei està cridat a canviar el paradigma de l'hospitalització convencional i millorar l'experiència dels pacients en el procés de recuperació.

Pacient amb una sonda assegut a casa seva i infermera en segon pla