Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

L'Hospital de Barcelona destaca la importància de la seguretat i la salut en el treball en el dia dedicat a aquesta causa

30/04/2024 - 09:49

El centre dedica una sessió divulgativa al Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, posant èmfasi en els resultats de l’enquesta interna de salut psicosocial i reafirmant la seva dedicació a crear entorns laborals segurs i saludables per al seu personal.

Cartell del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball 2024

El 28 d’abril se celebra el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, que aquest any l'Hospital de Barcelona va celebrar l’endemà subratllant la importància fonamental de garantir condicions laborals òptimes per a tots els treballadors. Aquesta jornada de conscienciació mundial posa de manifest la necessitat d'adoptar mesures que promoguin la seguretat i la salut en tots els àmbits laborals.

Una sessió de dilluns oberta a tot el personal, organitzada pel comitè de seguretat i salut de SCIAS, va ser tenir lloc l’endemà del dia internacional. La primera part es va centrar en els resultats de l’enquesta psicosocial duta a terme l’any passat i que van respondre un nombre considerable de treballadors d’àrees diverses de l’organització. A banda de posar de manifest l’alt grau de coneixement del grup de treball específic, es van evidenciar els que es perceben com a problemes més recurrents (ritme de treball, exigències emocionals, conflictes de rols...) i es van repassar algunes de les eines disponibles per afrontar-los, com el protocol per a la prevenció o el procediment de denúncia.

L’equip encarregat d’aquesta àrea transversal a tots els departaments i serveis del centre desenvolupa de forma continuada al llarg de l’any activitats per reforçar el compromís amb el benestar del personal. Les seves iniciatives i programes, destinats a millorar les condicions i a promoure una cultura de la seguretat en tots els nivells de l'organització, mostren el ferm compromís de la cooperativa en aquest sentit.