Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

L'Hospital de Barcelona, energèticament més eficient

18/12/2023 - 11:01

El centre revalida i millora la seva certificació i aposta pel desenvolupament sostenible i la reducció de la seva empremta ecològica. L'auditoria renova la posició C a l’escala i apunta el camí de futur amb noves propostes que demostren el compromís continu amb la sostenibilitat.

Vista exteror de l'edifici de l'Hospital de Barcelona

D'acord amb els requisits legals actuals, l'edifici de l'Hospital de Barcelona s’ha sotmès i ha superat amb èxit l’auditoria per renovar la seva classificació energètica. L’exhaustiva revisió aborda diversos aspectes, com la despesa energètica en refrigeració, calefacció, aigua calenta i il·luminació, tenint en compte la intensitat d'ús i l'ocupació dels diferents espais.

La certificació obtinguda, una nota C –en una escala que va d'A a G–, ha estat revalidada amb una puntuació lleugerament millor respecte a l'anterior. Això destaca els esforços constants de l'Hospital de Barcelona per optimitzar la seva eficiència energètica i reduir el seu impacte ambiental.

Entre les propostes de possibles millores a futur assenyalades durant l'auditoria, destaquen la instal·lació de plaques fotovoltaiques i l'automatització de la temperatura interna en funció de la temperatura externa mitjançant ajustos d'equips. Tot i les dificultats logístiques i les consideracions especials relacionades amb l'activitat sanitària de l'hospital, el Servei d'Enginyeria està actualment estudiant la viabilitat d'implementar aquestes propostes.

Etiqueta de qualificació energètica de l'Hospital de Barcelona