Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

L'Hospital de Barcelona impulsa la sostenibilitat amb la seva nova instal·lació fotovoltaica

09/05/2024 - 10:06

En el marc del seu compromís amb la sostenibilitat, es posa en marxa el parc de plaques solars per generar energia renovable. La iniciativa reflecteix els esforços constants del centre per la promoció i implantació de mesures per l’eficiència energètica.

Instal·lació fotovoltaica a la coberta de l'Hospital de Barcelona

Fa unes setmanes es va completar la instal·lació i posada en funcionament dels panells solars de la nova planta fotovoltaica de l'Hospital de Barcelona. Amb una capacitat de 117kWp i 100kWn de potència, aquest projecte representa un punt destacat en la transició de l’edifici cap a fonts d'energia més netes i renovables.

La nova instal·lació, que incorpora la darrera tecnologia de referència en el seu camp, és fruit d'una solució d'enginyeria integral i global. Amb 290 panells solars full black, a més dels 8 optimitzadors i l'inversor, destaca no només per la seva eficiència energètica sinó també per la seva estètica integrada.

El Sistema de Gestió Energètica de l'hospital, a través d'auditories energètiques i un seguiment meticulós de les Mesures d'Estalvi Energètic (MAE), permet optimitzar els consums i aconseguir importants estalvis energètics, així com la reducció d'emissions de carboni. Amb aquest sistema, l'Hospital de Barcelona demostra el compromís ferm amb la sostenibilitat i la reducció de la seva petjada de carboni, contribuint a un futur més verd i descarbonitzat.

Álvaro Buenvarón, cap del Servei d'Enginyeria i Manteniment de l'Hospital de Barcelona, junt amb altres responsables implicats, explica els detalls rellevants d'aquesta nova instal·lació en el vídeo resum elaborat en col·laboració amb Electrofluxe i Engipro Energy, partners del projecte.